Par Mums

 


Biedrība "Bauskas Prātnieks"
reģistrācijas numurs: 40008303202

Mūsu mērķi

Nodrošināt lietderīgu un patīkamu brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Izstrādāt un īstenot interešu izglītības programmas.
Nodrošināt optimālus apstākļus jauniešu intelektuālajai attīstībai, spēju un interešu izkopšanai, un radošam darbam.
Nodrošināt brīvā laika un atpūtas organizēšanu sporta un kultūras pasākumos, organizēt kompetences attīstošas norises un neformālās izglītības pasākumus.
Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskām organizācijām un citiem jauniešu interešu centriem Latvijā un ārvalstīs.
Veicināt jauniešu personību vispusīgu attīstību (iesaiste projektos, attīstošās spēlēs, u.c.).Biedrības "Bauskas Prātnieks" statūti:  SPIED ŠEIT.