Ziedot

Ziedo
Atbalsti biedrību "Bauskas Prātnieks" darbībā


Biedrība "Bauskas Prātnieks" aicina atbalstīt savu darbību, priecāsimies par Jūsu atbalstu mūsu izaugsmē un darbībā. Lūgums, veicot ziedojumu norādīt tā mērķi, lai Jūsu ziedotā nauda tiktu izlietota konkrēta projekta ietvaros, bet ja Jūsu vēlme ir atbalstīt biedrību kopumā aicinām ziedojumu mērķi norādīt "ziedojums".

Rekvizīti:

Nosaukums: Bauskas Prātnieks
Reģistrācijas numurs: 40008303402
Juridiskā adrese: Biržu iela 20-9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Konts: LV20UNLA0055002099983
Konts: UNLALV2X
Banka: A/S SEB banka